Személyes horoszkóp

Abban a pillanatban, amikor ön megszületett egy világűrbeli objektum teljesen egyedi pozícióban helyezkedett el az égen, ami alapvetően meghatározta az ön személyiségét. Alul fontos információkat találhat meg a bolygókról, a Holdról és az Aszcendensről, valamint a pozíciójukról.

a4H26'b5c6d7e8f9gE18°19'10A43'hC27°35'11D29°31'iF23°27'12B33'K12°14'jG15°28'J20°34'1k2lI16°07'3

8°43' h (f)

Az ön Nap jegye Skorpió

A A Nap: A temperamentumot határozza meg, valamint az identitást és azt ahogyan mások érzékelik önt, így ez az ön energiájának a forrása.

Acrab RA:16H6m Dec:-19°51' Dschubba RA:16H1m Dec:-22°40' pi Sco RA:16H0m Dec:-26°10' Antares RA:16H30m Dec:-26°28' Alniyat RA:16H37m Dec:-28°15' epsilon Sco RA:16H51m Dec:-34°19' mi Sco RA:16H53m Dec:-38°4' Grafias RA:16H56m Dec:-42°23' eta Sco RA:17H13m Dec:-43°16' Girtab RA:17H38m Dec:-43°0' iota Sco RA:17H49m Dec:-40°8' kappa Sco RA:17H44m Dec:-39°2' Shaula RA:17H35m Dec:-37°7'

A Skorpió jegy szülötteire a leginkább az jellemző, hogy mindent nagyon rendkívülien kezelnek. A Mars jegyében született emberekre ellentétes jellemvonások jellemzők. Így lehet köztük nagyon kedves és barátságos, de akár igazi gyilkos is. Bizony, ilyen szinten eltérő emberek lehetnek. Ezért nagyon figyelmesen kezelendők már a gyerekkoruktól. még ha úgy is tűnik, hogy könnyen veszik a tanulmányi akadályokat.

Kimagaslóan erős akaratúak, ami egyaránt fejlődhet pozitív és negatív irányba. A legtöbbször tudják, mit akarnak, és nagyon biztosak magukban. Gyorsan és magabiztosan tudnak dönteni, és emellett nagyon kitartóak is. Nyugodtnak tűnnek, de belül határtalan szenvedély dúl bennük. Nagyon bátrak, kitartók és diplomatikusan próbálnak mindig eljárni.

A gyengeségük a bosszúvágy, és az, hogy nem képesek a megbocsátásra. Inkább kivárják a tökéletes alkalmat egy igazán kegyetlen tettre. Néha nagyon intenzíven cselekednek. Megfigyelhető a lustaságra, büszkeségre és féltékenységre való hajlam is. A szerelmüket az erotika irányítja.

A Skorpiók nagyon empatikusak és megértők. A karrierjük gyakran tudományos, doktori, írói vagy művészi.

4°33' j (i)

Hold a Bakban

B A Hold: A szívre, a lélekre és a belső énre gyakorol hatást. A Hold befolyására félénkké és érzékennyé válunk.

A Bak Hold pontos és kifinomult, bármilyen helyzetben képes művelt ember benyomását kelteni. Figyelnek arra, hogy mindig udvariasan, illendően viselkedjenek. Nem meglepő, hogy gyakran elnyernek köztiszteletben álló pozíciókat. Ebből fakad, hogy ritkán viselkednek impulzívan, a spontaneitás nem az ő világuk. Néhány ember unalmasnak tarthatja a Bak Hold természetét.

Nem fél, hogy felelősséget vállaljon és gondoskodjon másokról. Természetes adottsága van a tanításra, remek nevelő szülő lehet Önből. Negatívum lehet, hogy a korral egyre érzékenyebbé válik. Erős nyomást érez, hogy anyagilag bebiztosítsa magát, hogy soha többet ne kelljen nélkülöznie a jövőben. Nyomás alatt hajlamos a pesszimizmusra, ami miatt egyesek távolságot tartanak Öntől.

12°14' j (i)

A Bak aszcendens

K Aszcendens: Meghatározza a belső kezdeti energiánkat, a világképünket és a dolgokkal kapcsolatos véleményeinket.

az eredmény típusának időpontjához és dátumához

27°35' h (g)

Merkúr a Skorpióban

C Merkúr: Az intellektusra és az önkifejezési képességünkre gyakorol hatást; befolyásolja a kapcsolatokat és a személyiség fejlődést is.

A Merkúr a Skorpióban okos és összeszedett. Az ilyen személyeknek különös tehetségük van a jó viccek és összeesküvés elméletek kiötléséhez. Bárhogy is legyen, hajlamosak negatívan szemlélni a világot, cinikusak és brutálisan őszinték. Könnyebb számukra olyasmiről beszélgetni, ami iránt elhivatottak.

29°31' h (g)

Vénusz a Skorpióban

D Vénusz: Az érzelmeinkre gyakorol hatást, a szeretet és a kapcsolatokat szimbolizálja.

A Vénusz-Skorpió konstelláció nem túl harmónikus kombináció – számos ellenmondó tulajdonság feszül egymásnak. Ennek fényében nem meglepő, hogy gyakran zavartnak érzi magát, és gondjai akadnak a kapcsolatai ápolásával, esetleg szakításon gondolkozik. Egyszerre vágyik a szerelemre és az egyedüllétre. A túl sok érzés romantikussá teheti, de akár birtokló is lehet, ha a szeretteiről van szó.

18°19' g (f)

Mars a Mérlegben

E Mars: A fizikai és mentális erőnkre gyakorol hatást, emellett a szexuális életet és egészséget is befolyásolja.

Amikor a Mars a Mérlegben van, a spirituális energiák felerősödnek. Harc esetén nem hátrál meg, fenyegetéssel nem lehet eltéríteni az útjáról. Udvarias és nagyvonalú is a Mars hatása alatt. Ha biztonságban érzi magát, remek csapatjátékos. A magánéletben visszafogott, nem vágyik vadságra, vagy durvaságra.

23°27' i (⛎)

Jupiter a Nyilasban

F Jupiter: A fejlődést és a találékonyságot szimbolizálja, de negatív hatást gyakorol a kockázatos üzleti vállalkozásokra és a szerencsejátékra.

A Jupiter saját jegyében - a Nyilasban - felerősíti a befolyásolás képességét. Bizakodó és pozitív energiákat hoz, és erősíti az utazásra, idegen kultúrák megismerésére irányuló vágyat. Ennek az állásnak negatív hozadéka is van, az emberek gondtalanok, kicsinyesek lehetnek befolyása alatt. Élvezi a természetben töltött időt, valamint a tanulás, elmélkedés és szellemi gyarapodás is foglalkoztatja.

15°28' j (i)

Szaturnusz a Bakban

G Szaturnusz: Általában az akadályok és a nehézségek felbukkanását vetíti előre; a hatására komollyá és visszahúzódóvá válunk.

A Szaturnusz saját jegyében, a Bakban, olyan embert takar, aki fegyelmezett, engedelmes, felelősségteljes és sokra tartja kötelezettségeit. Jelenleg fontos Önnek a hagyomány. Makacsul tiszteli a tradíciókat, ugyanakkor szélsőséges helyzetben képes revideálni a véleményét. Főleg akkor, ha adott hagyomány már jócskán idejét múlta.

4°26' b (a)

Uránusz a Bikában

H Uránusz: A fejlődést és az új ötleteket szimbolizálja.

Ez a csillagállás – Uránusz a Bikában – nagyon makacs és elkötelezett lehet, míg a gyakorlatban igen újszerű, progresszív ez a kombináció. Az anyagi stabilitás most prioritást élvez életében, sőt a vágy, hogy biztos tőkével rendelkezzen, egészen türelmetlenné teszi.

16°07' l (k)

Neptunusz a Halakban

I Neptunusz: Önmagunk elvesztését és az identitásproblémákat szimbolizálja.

Amikor a Neptunusz a Halakban van, szilárdan áll saját házában. Ez jelentős spirituális erőket szabadíthat fel, így hite is megerősödhet. Mások rokonszenvesnek és nagyvonalúnak látják, noha nincs békében saját magával, bizonytalan identitását illetően. Ez a csillagállás kedvez a zenének, táncnak és más művészeteknek.

20°34' j (i)

Plútó a Bakban

J Plútó: Rendkívül fontos dolgokkal áll összefüggésben: halál, túlélés, tilalmak, igazságosság. A hatása hosszú ideig tartó.