Személyes horoszkóp

Abban a pillanatban, amikor ön megszületett egy világűrbeli objektum teljesen egyedi pozícióban helyezkedett el az égen, ami alapvetően meghatározta az ön személyiségét. Alul fontos információkat találhat meg a bolygókról, a Holdról és az Aszcendensről, valamint a pozíciójukról.

12aK26°47'H41'1b2c3d4e5f6g7hE28°42'8iC07'F47'A10°29'9jG21°27'J22°08'10D14°59'k11lI16°16'B21°35'

10°29' j (i)

Az ön Nap jegye Bak

A A Nap: A temperamentumot határozza meg, valamint az identitást és azt ahogyan mások érzékelik önt, így ez az ön energiájának a forrása.

alfa Cap RA:20H19m Dec:-12°30' Dabih RA:20H22m Dec:-14°44' psi Cap RA:20H47m Dec:-25°13' theta Cap RA:21H7m Dec:-17°10' iota Cap RA:21H23m Dec:-16°46' zeta Cap RA:21H28m Dec:-22°20' Nashira RA:21H41m Dec:-16°35' Deneb Algedi RA:21H48m Dec:-16°3' omega Cap RA:20H53m Dec:-26°51'

A csillagjegy elnevezése találó a jegy szülötteinek jellemvonásaira nézve. A Bak a mászásra született, ahogy az állat is megmássza a hófödte hegycsúcsokat, a csillagjegyben születettek többnyire magányosak, az élettel kapcsolatos meglátásaik valóságosak és materialisták, és mindent megpróbálnak a saját előnyükké kovácsolni.

A Bakok gyakorlatias, tartózkodó, pedáns, kitartó és komoly emberek. Nagyon jól tudják, hogy kemény munka és erőfeszítés nélkül a sikert is hiába várják. Van bennük felelősségérzet, és akarnak és tudnak is dolgozni. Gyakran komolynak és elmélázónak tűnnek, ugyanakkor ambiciózusak, türelmesek és megvesztegethetetlenek. Az életük többnyire nagyon egyszerű, nyugodt és visszavonult. Lassan, de biztosan döntenek, minden információt megpróbálnak beszerezni, mielőtt végleg letennék a voksukat.

Gyengeségük a gonoszság, ami már-már megszállottsággá is fajulhat. Szélsőséges helyzetben, még ha a Bakoknak sok pénzük is van, inkább éheznek, minthogy elköltsék a pénzüket. Mindent precízen akarnak végrehajtani, ami még egy gyengeséget von maga után: a kínos pontosságot. Nem ismerik a nagylelkűséget, mert mindent a saját nézőpontjukból bírálnak el. Sok betegségre hajlamosak, ezért gyakran betegek.

Ami a karriert illeti, úgy gondolják, a siker és az erő csak a szorgalommal párosulhat, így mindig jogosan nyerik el, ami jár nekik. Céljaik között gyakran szerepel a profit és presztízs elérése.

Gyakran fülig szerelembe esnek, de sajnos a legtöbbször ezeket az érzéseket nem viszonozzák. A hűségességük ellenére a házasságuk nem boldog, mert megfelelési kényszerből házasodnak. A házassági csalódások és a sok ellenségeskedés végül keserűséghez vezethet.

21°35' l (l)

Hold a Halakban

B A Hold: A szívre, a lélekre és a belső énre gyakorol hatást. A Hold befolyására félénkké és érzékennyé válunk.

Amikor a Hold a Halakban van, gyakori, hogy az emberek irracionálisan kezdenek gondolkozni. Nem árt, ha ezt észben tartja, sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát, ha odafigyel. Hajlamos arra, hogy a kedvére torzítsa a valóságot, hogy az olyannak tűnjön, amilyennek látni szeretné.

Sokszor menekül a valóságtól gondolataiba, a fantázia világába. Az ok e mögött, hogy a valóságot túl keménynek tartja. Másokban is meglátja a sebezhetőséget, azonosul mások fájdalmával is. A nagy empátia hátránya, hogy így saját problémáit háttérbe szorítja.

Amikor a Hold a Halakban van, vágyik a románcra és egy csipetnyi varázslatra. Egy érzelmileg stabil kapcsolat és a biztos családi háttér nagyon sokat jelent Önnek.

26°47' a (l)

A Kos aszcendens

K Aszcendens: Meghatározza a belső kezdeti energiánkat, a világképünket és a dolgokkal kapcsolatos véleményeinket.

az eredmény típusának időpontjához és dátumához

5°07' j (i)

Merkúr a Bakban

C Merkúr: Az intellektusra és az önkifejezési képességünkre gyakorol hatást; befolyásolja a kapcsolatokat és a személyiség fejlődést is.

Azok az emberek, akikre erősen hat a Bak házában a Merkúr, képesek magas fokú önuralomra, különösen, amikor gondolataik rendszerezéséről van szó. Tudják, hogyan koncentráljanak arra, ami fontos. Alaposak, ha fontos információkkal kell dolgozniuk. Remekül megállják helyüket olyan munkában, ami fegyelmet igényel, például adminisztratív munkakörökben.

14°59' k (j)

Vénusz a Vízöntőben

D Vénusz: Az érzelmeinkre gyakorol hatást, a szeretet és a kapcsolatokat szimbolizálja.

Azok, akinél a Vénusz a Vízöntő házában áll, általában nagyon pozitívan gondolkodnak. A természet szépsége és a barátaik társasága egyaránt örömmel tölti el őket. Igaz, ha párkapcsolatról van szó, sokkal hűvösebbek, visszafogottabbak lehetnek. Ön is jobban vonzódik a belső szépséghez, mint a külsőségekhez.

28°42' h (g)

Mars a Skorpióban

E Mars: A fizikai és mentális erőnkre gyakorol hatást, emellett a szexuális életet és egészséget is befolyásolja.

A Mars a saját jegyében, a Skorpióban, nagyon erős hatást fejt ki. Ezek az emberek természetüknél fogva kifinomultak. Képesek beosztani az energiáikat és módszeresen megoldani komplex feladatokat. Általában semmit nem tesz meggondolatlanul, híres az eltökéltségéről. Ha kijelölte magának az utat, nincs, aki megállítsa. Mivel remek memóriája van, nem felejti el, ha valaki igazságtalanul bánt Önnel.

6°47' j (i)

Jupiter a Bakban

F Jupiter: A fejlődést és a találékonyságot szimbolizálja, de negatív hatást gyakorol a kockázatos üzleti vállalkozásokra és a szerencsejátékra.

Akiknél erős a Jupiter hatása a Bakban, gyakran túl óvatosak, amikor kockázatot kéne vállalniuk. Kötelességtudóak és felelős gondolkodók. Igyekeznek mindig kimérten cselekedni, nem pazarolják fölöslegesen az energiáikat. Fontosak számukra a materiális javak, de a föld egyszerű terményeiben is örömüket lelik. Ez a csillagállás kifejezetten konzervatív.

21°27' j (i)

Szaturnusz a Bakban

G Szaturnusz: Általában az akadályok és a nehézségek felbukkanását vetíti előre; a hatására komollyá és visszahúzódóvá válunk.

A Szaturnusz saját jegyében, a Bakban, olyan embert takar, aki fegyelmezett, engedelmes, felelősségteljes és sokra tartja kötelezettségeit. Jelenleg fontos Önnek a hagyomány. Makacsul tiszteli a tradíciókat, ugyanakkor szélsőséges helyzetben képes revideálni a véleményét. Főleg akkor, ha adott hagyomány már jócskán idejét múlta.

2°41' b (a)

Uránusz a Bikában

H Uránusz: A fejlődést és az új ötleteket szimbolizálja.

Ez a csillagállás – Uránusz a Bikában – nagyon makacs és elkötelezett lehet, míg a gyakorlatban igen újszerű, progresszív ez a kombináció. Az anyagi stabilitás most prioritást élvez életében, sőt a vágy, hogy biztos tőkével rendelkezzen, egészen türelmetlenné teszi.

16°16' l (k)

Neptunusz a Halakban

I Neptunusz: Önmagunk elvesztését és az identitásproblémákat szimbolizálja.

Amikor a Neptunusz a Halakban van, szilárdan áll saját házában. Ez jelentős spirituális erőket szabadíthat fel, így hite is megerősödhet. Mások rokonszenvesnek és nagyvonalúnak látják, noha nincs békében saját magával, bizonytalan identitását illetően. Ez a csillagállás kedvez a zenének, táncnak és más művészeteknek.

22°08' j (i)

Plútó a Bakban

J Plútó: Rendkívül fontos dolgokkal áll összefüggésben: halál, túlélés, tilalmak, igazságosság. A hatása hosszú ideig tartó.