Személyes horoszkóp

Abban a pillanatban, amikor ön megszületett egy világűrbeli objektum teljesen egyedi pozícióban helyezkedett el az égen, ami alapvetően meghatározta az ön személyiségét. Alul fontos információkat találhat meg a bolygókról, a Holdról és az Aszcendensről, valamint a pozíciójukról.

6a7H34'b8c9dC23°57'10D21'A53'B12°51'eE19°20'11f12gK19°25'1h2F14°40'i3jG15°36'J21°11'4k5lI18°18'

8°53' e (d)

Az ön Nap jegye Oroszlán

A A Nap: A temperamentumot határozza meg, valamint az identitást és azt ahogyan mások érzékelik önt, így ez az ön energiájának a forrása.

Algenubi RA:9H47m Dec:23°42' Rasalas RA:9H54m Dec:25°56' Adhafera RA:10H18m Dec:23°20' Algieba RA:10H21m Dec:19°46' Al'dzhabkhakh RA:10H8m Dec:16°41' Regulus RA:10H9m Dec:11°53' Chertan RA:11H15m Dec:15°20' Denebola RA:11H50m Dec:14°29' Zosma RA:11H15m Dec:20°26'

A lángoló jegy a Nappal áll kapcsolatban. A Nap rengeteg kreatív energiát ad az Oroszlánoknak, ami született vezetőkké teszi őket. Gyakran nagyszerű tervek pattannak ki a fejükből, amik néha megvalósíthatatlanok. Az Oroszlánok nagylelkűek és számukra a határ a csillagos ég. Jó szociális helyzetre vágynak, ami a vagyon szeretetével van összefüggésben. Szeretik a pénzt, mert az szabadságot és függetlenséget biztosít számukra. Jó barátok, de kritikusak is.

Magabiztosságuknak és céljaiknak köszönhetően folyamatosan a figyelem középpontjában akarnak lenni. Az Oroszlánok olyan csoportokra vadásznak, amelyben csodálják őket. Ha sikertelenek, inkább elkerülik a csoportot, és keresnek egy másikat. Sikeres életet élnek kitartásuknak, célkitűzéseiknek és gyors döntéseiknek köszönhetően. Legtöbbször jó egészségnek örvendenek, és ellenállnak a környezetük befolyásának.

A gyengeségük különösen a fölényességük, amivel gyakran megbántanak másokat. Néha a túlságosan nagylelkűek, vagy attól szenvednek, hogy képtelenek alávetni magukat másoknak.

A karrierjük terén az Oroszlánok főleg vállalatvezetők vagy sikeres üzletemberek, ami céltudatosságuknak és állhatatosságuknak köszönhető. Az Oroszlánok ritkán dolgoznak alsóbb beosztásban, mert nem érzik jól magukat, ha más vezeti őket.

Minden jó és rossz tulajdonságuk a kapcsolataikra is hatással van. de az Oroszlánok nem akarják elnyomni ezeket. Élvhajhász életstílusuk labilis kapcsolatokhoz, sőt, hűtlenséghez vezethet.

12°51' e (d)

Hold az Oroszlánban

B A Hold: A szívre, a lélekre és a belső énre gyakorol hatást. A Hold befolyására félénkké és érzékennyé válunk.

Azok az emberek, akiknél a Hold az Oroszlánban áll, hajlamosak felnagyítani és dramatizálni az érzelmeiket. Általában azért viselkednek így, hogy figyelmet csikarjanak ki környezetükből. Ugyanakkor a dicséretre szerényen és nagyvonalúan reagálnak. Éppen ezért nagyon jók lehetnek vezető pozícióban, hiszen ott megkapják a kellő figyelmet, mégse száll fejükbe a dicsőség.

Képes másokat inspirálni és éreztetni velük, hogy fontosak, de legbelül Önnek is igénye lenne hasonló támogatásra, szeretné érezni, valamiben Ön a legjobb. Ritkán, de megeshet, hogy felvág az eredményeivel, ha úgy érzi, méltatlanul hanyagolják. Probléma akkor van, ha hasonlóan domináns személlyel kerül konfliktusba, hiszen nem fél fölvállalni a vitát.

19°25' g (f)

A mérleg aszcendens

K Aszcendens: Meghatározza a belső kezdeti energiánkat, a világképünket és a dolgokkal kapcsolatos véleményeinket.

az eredmény típusának időpontjához és dátumához

23°57' d (c)

Merkúr a Rákban

C Merkúr: Az intellektusra és az önkifejezési képességünkre gyakorol hatást; befolyásolja a kapcsolatokat és a személyiség fejlődést is.

Azok az emberek, akiknél a Merkúr a Rák házában áll, szeretnek jól informáltak lenni. Sokat jegyzetelnek, memorizálnak, szeretik maguk kipróbálni a dolgokat. Hajlamosak élénken kifejezni magukat, néha túldramatizálják a helyzetet.

Azok, akiket érint ez a konstelláció, szeretik, ha van valaki mellettük, aki mellett biztonságban lehetnek és szabadon kifejezhetik érzéseiket.

5°21' e (d)

Vénusz az Oroszlánban

D Vénusz: Az érzelmeinkre gyakorol hatást, a szeretet és a kapcsolatokat szimbolizálja.

Amikor a Vénusz az Oroszlánban helyezkedik el, az emberek vágynak a figyelemre, gondoskodásra. Nem tudják elviselni, ha ignorálják őket. Akár szélsőséges dolgokra is képesek, csak hogy kicsikarjanak egy kis figyelmet másokból.

19°20' e (d)

Mars az Oroszlánban

E Mars: A fizikai és mentális erőnkre gyakorol hatást, emellett a szexuális életet és egészséget is befolyásolja.

A Mars-Oroszlán kombinációt gyakran azonosítjuk lovagiassággal, becsülettel. Igaz, előfordulhat, hogy többre tartja magát másoknál, és ha úgy érzi, nem tisztelik eléggé, könnyen dühbe jön. Nyomás alatt hajlamos színlelni, hogy minden rendben van, csak hogy elkerülje a kedvezőtlen végkimenetelt. Ami a szexet illeti, a kreativitás vonzza az ágyban is. Utálja a sztereotípiákat és gyűlöl unatkozni.

14°40' i (⛎)

Jupiter a Nyilasban

F Jupiter: A fejlődést és a találékonyságot szimbolizálja, de negatív hatást gyakorol a kockázatos üzleti vállalkozásokra és a szerencsejátékra.

A Jupiter saját jegyében - a Nyilasban - felerősíti a befolyásolás képességét. Bizakodó és pozitív energiákat hoz, és erősíti az utazásra, idegen kultúrák megismerésére irányuló vágyat. Ennek az állásnak negatív hozadéka is van, az emberek gondtalanok, kicsinyesek lehetnek befolyása alatt. Élvezi a természetben töltött időt, valamint a tanulás, elmélkedés és szellemi gyarapodás is foglalkoztatja.

15°36' j (i)

Szaturnusz a Bakban

G Szaturnusz: Általában az akadályok és a nehézségek felbukkanását vetíti előre; a hatására komollyá és visszahúzódóvá válunk.

A Szaturnusz saját jegyében, a Bakban, olyan embert takar, aki fegyelmezett, engedelmes, felelősségteljes és sokra tartja kötelezettségeit. Jelenleg fontos Önnek a hagyomány. Makacsul tiszteli a tradíciókat, ugyanakkor szélsőséges helyzetben képes revideálni a véleményét. Főleg akkor, ha adott hagyomány már jócskán idejét múlta.

6°34' b (a)

Uránusz a Bikában

H Uránusz: A fejlődést és az új ötleteket szimbolizálja.

Ez a csillagállás – Uránusz a Bikában – nagyon makacs és elkötelezett lehet, míg a gyakorlatban igen újszerű, progresszív ez a kombináció. Az anyagi stabilitás most prioritást élvez életében, sőt a vágy, hogy biztos tőkével rendelkezzen, egészen türelmetlenné teszi.

18°18' l (k)

Neptunusz a Halakban

I Neptunusz: Önmagunk elvesztését és az identitásproblémákat szimbolizálja.

Amikor a Neptunusz a Halakban van, szilárdan áll saját házában. Ez jelentős spirituális erőket szabadíthat fel, így hite is megerősödhet. Mások rokonszenvesnek és nagyvonalúnak látják, noha nincs békében saját magával, bizonytalan identitását illetően. Ez a csillagállás kedvez a zenének, táncnak és más művészeteknek.

21°11' j (i)

Plútó a Bakban

J Plútó: Rendkívül fontos dolgokkal áll összefüggésben: halál, túlélés, tilalmak, igazságosság. A hatása hosszú ideig tartó.