Személyes horoszkóp

Abban a pillanatban, amikor ön megszületett egy világűrbeli objektum teljesen egyedi pozícióban helyezkedett el az égen, ami alapvetően meghatározta az ön személyiségét. Alul fontos információkat találhat meg a bolygókról, a Holdról és az Aszcendensről, valamint a pozíciójukról.

a5H39'b6c7d8e9f10E28°14'A56'g11D20°56'C27°14'B14°48'h12K58'i1F18°15'G14°03'j2J20°21'k3lI16°44'4

7°56' g (f)

Az ön Nap jegye Mérleg

A A Nap: A temperamentumot határozza meg, valamint az identitást és azt ahogyan mások érzékelik önt, így ez az ön energiájának a forrása.

Zubenelgenubi RA:14H52m Dec:-16°6' Zubeneschamali RA:15H18m Dec:-9°27' Zuben Elakrab RA:15H37m Dec:-14°51' theta Lib RA:15H55m Dec:-16°47' sigma Lib RA:15H5m Dec:-25°21'

A Mérleg jegyében született emberekre leginkább a Vénusz bolygó van hatással, ami erős érzelmi beállítottságukat is okozza. Intellektuális emberek, akik tapasztalatokra vágynak. Élvezik az életet, és könnyedén fellelkesednek a szép dolgok iránt. Művészi tehetségűek, és általánosságban is szeretik a művészetet. Imádják az ékszereket, az elegáns ruhákat, és mindenféle szórakozást, a zenét, a táncot, ahogy a pénzt is, mert ennek köszönhetően megkapják, amit akarnak. Az őszinteség és a felelősségérzet jellemzi őket. Általában megértőek, emberszeretőek és szeretetre méltók. Megálmodják, mit szeretnének, és aszerint is próbálnak élni. A Mérlegek ambiciózusak, és kicsit egoisták, így könnyen megsértődhetnek.

A Mérlegek gyengeségei a túlérzékenység, a türelmetlenségre való hajlam és gondatlan természetük, ami a pénz könnyelmű kezeléséhez vezethet. Többnyire az érzelmeik vezérlik őket az ésszerűségük helyett.

A kapcsolataik terén, kedvességüknek hála, könnyen barátkoznak. Nem tudnak ellenállni a bajnak, ezért szükségük van olyanokra, akik mellettük állnak. A házasság és a társasági élet játssza a legfontosabb szerepet az életükben. Néha azonban problémákkal szembesülnek a partnerükkel kapcsolatban.

A Mérleg minden olyan munkakörben tökéletesen teljesít, ahol emberekkel kell együtt dolgoznia. Ezért az ideális munkakör számukra a művészetek és az üzleti élet területén keresendő. A karrierjükben beálló sikertelenség gondatlanságuk eredménye lehet, illetve az arra való hajlamé, hogy könnyen alávetik magukat mások befolyásának.

14°48' h (g)

Hold a Skorpióban

B A Hold: A szívre, a lélekre és a belső énre gyakorol hatást. A Hold befolyására félénkké és érzékennyé válunk.

A Hold a Skorpióban állás nagyon érzelmessé teszi az embereket és ez megmutatkozik beszédstílusukban is. Azok körében érzi biztonságban magát, akikben bízik, és akik előtt őszintén beszélhet, anélkül, hogy elnyomná az érzéseit. Fordított helyzetben, ha nem érzi magát komfortosan, hajlamos lehet zárkózottá válni.

Nyomás alatt nehézséget okoz Önnek, hogy megszabaduljon kétségeitől és legyőzze bizonytalanságát. Ha fenyegetve érzi magát hajlamos támadni a szavaival, akár féltékenykedhet is. Kritikus helyzetekben egészen beszűkülhet a gondolkodása.

2°58' i (g)

A Nyilas aszcendens

K Aszcendens: Meghatározza a belső kezdeti energiánkat, a világképünket és a dolgokkal kapcsolatos véleményeinket.

az eredmény típusának időpontjához és dátumához

27°14' g (f)

Merkúr a Mérlegben

C Merkúr: Az intellektusra és az önkifejezési képességünkre gyakorol hatást; befolyásolja a kapcsolatokat és a személyiség fejlődést is.

Amikor a Merkúr a Mérleg házában van, az emberek sikeresebben reflektálnak más emberek véleményére és gondolataira. Az ilyen emberek rendelkeznek a nyugtatás, támogatás képességével.

A Merkúr hatása alatt az emberek képesek pontosan, taktikusan kifejezni magukat. Éppen ezért meggyőzőek, noha nem mindig teljesen őszinték.

20°56' g (f)

Vénusz a Mérlegben

D Vénusz: Az érzelmeinkre gyakorol hatást, a szeretet és a kapcsolatokat szimbolizálja.

A Vénusz a Mérleg házában felszabadítja ösztönös képességünket, hogy megbirkózzunk mások érzéseivel. Ezek az emberek barátságosak, megértők és érzékenyek. A személyisége már-már romantikus. Néha hiányzik döntései mögül a józanész, inkább a szívére hallgat. Ha párkapcsolatról van szó, foglalkoztathatja az esküvő gondolata, noha nem vonzza a csillogás és pompa.

28°14' f (f)

Mars a Szűzben

E Mars: A fizikai és mentális erőnkre gyakorol hatást, emellett a szexuális életet és egészséget is befolyásolja.

A Mars és Szűz együttes energiája kedvez a munkának. Hatalmas mentális kapacitása van, viszont az érzelmei korlátozottak. Mintha nem mozgatná meg semmi, ami kicsit is szentimentális. Általában alapos a munkájában, és a szerelemre úgy tekint, mint holmi kellemetlenségre, ami eltereli figyelmét jól kidolgozott tervéről.

18°15' i (⛎)

Jupiter a Nyilasban

F Jupiter: A fejlődést és a találékonyságot szimbolizálja, de negatív hatást gyakorol a kockázatos üzleti vállalkozásokra és a szerencsejátékra.

A Jupiter saját jegyében - a Nyilasban - felerősíti a befolyásolás képességét. Bizakodó és pozitív energiákat hoz, és erősíti az utazásra, idegen kultúrák megismerésére irányuló vágyat. Ennek az állásnak negatív hozadéka is van, az emberek gondtalanok, kicsinyesek lehetnek befolyása alatt. Élvezi a természetben töltött időt, valamint a tanulás, elmélkedés és szellemi gyarapodás is foglalkoztatja.

14°03' j (i)

Szaturnusz a Bakban

G Szaturnusz: Általában az akadályok és a nehézségek felbukkanását vetíti előre; a hatására komollyá és visszahúzódóvá válunk.

A Szaturnusz saját jegyében, a Bakban, olyan embert takar, aki fegyelmezett, engedelmes, felelősségteljes és sokra tartja kötelezettségeit. Jelenleg fontos Önnek a hagyomány. Makacsul tiszteli a tradíciókat, ugyanakkor szélsőséges helyzetben képes revideálni a véleményét. Főleg akkor, ha adott hagyomány már jócskán idejét múlta.

5°39' b (a)

Uránusz a Bikában

H Uránusz: A fejlődést és az új ötleteket szimbolizálja.

Ez a csillagállás – Uránusz a Bikában – nagyon makacs és elkötelezett lehet, míg a gyakorlatban igen újszerű, progresszív ez a kombináció. Az anyagi stabilitás most prioritást élvez életében, sőt a vágy, hogy biztos tőkével rendelkezzen, egészen türelmetlenné teszi.

16°44' l (k)

Neptunusz a Halakban

I Neptunusz: Önmagunk elvesztését és az identitásproblémákat szimbolizálja.

Amikor a Neptunusz a Halakban van, szilárdan áll saját házában. Ez jelentős spirituális erőket szabadíthat fel, így hite is megerősödhet. Mások rokonszenvesnek és nagyvonalúnak látják, noha nincs békében saját magával, bizonytalan identitását illetően. Ez a csillagállás kedvez a zenének, táncnak és más művészeteknek.

20°21' j (i)

Plútó a Bakban

J Plútó: Rendkívül fontos dolgokkal áll összefüggésben: halál, túlélés, tilalmak, igazságosság. A hatása hosszú ideig tartó.