Bolygók

Az aktuális dátumok mellett csillagászati dátumok is megtalálhatók a dátumok az asztrológiában táblázatban

E15'12aK27°15'H28°37'1b2c3d4e5f6g7hB18°17'D23°57'F11°52'8iC24°32'A10°43'G11°26'9jJ20°21'10k11I14°05'l
23s00' A Nap a Bakban j 10°43' (i)
12s33' B Hold a Skorpióban h 18°17' (g)
23s15' C Merkúr a Nyilasban i 24°32' (⛎)
15s25' D Vénusz a Skorpióban h 23°57' (g)
0n09' E Mars a Kosban a 0°15' (l)
21s35' F Jupiter a Nyilasban i 11°52' (⛎)
22s27' G Szaturnusz a Bakban j 11°26' (i)
10n28' H Uránusz a Kosban a 28°37' (a)
7s09' I Neptunusz a Halakban l 14°05' (k)
21s59' J Plútó a Bakban j 20°21' (i)
K az eredmény típusának időpontjához és dátumához

Személyes horoszkóp

A Nap Az asztronómia fogalomtárában a Nap a csillagrendszer középpontja. A Nap teszi lehetővé a földi életet, mivel fénnyel... A Hold A Hold elsősorban szívünkre és lelkünkre van hatással. Az asztrológiában a Hold tükre a Napnak, ellenpólusa énünk azo... Merkúr A Merkúr a legkisebb bolygó, az, amelyik a legközelebb van a Naphoz. Mozgása nagyon közel van a Naphoz, ezért is jele... Vénusz A csillagászat ősidők óta számol a Vénusszal, mivel ez a bolygó napnyugta alatt szabad szemmel is látható volt. A Vén... Mars Az asztronómiában a Mars a második legkisebb bolygó, egyben az utolsó az úgynevezett belső bolygók közül. A Marsnak m... Jupiter A Jupiter az ötödik legtávolabbi bolygó a Naptól és egyben a legnagyobb is. Szintén ez a bolygó az első, ami nem rész... Szaturnusz Csillagászati értelemben a Szaturnusz a második legnagyobb bolygó naprendszerünkben. Gyűrűinek köszönhetően, kétségkí... Uránusz Az asztrológiában az Uránuszt gyakran összefüggésbe hozzák az új ötletekkel. Felfedezést, innovációt, technikai fejőd... Neptunusz A Neptunusz bolygót 1846-ban fedezték fel. Az asztrológiában a Neptunuszra úgy tekintünk, mint a kötöttségek nélküli ... Plútó A Plutót 1930-ban fedezték fel, és kezdetben naprendszerünk bolygójaként tartottuk számon. Később azonban lefokozták,... Aszcendens Az aszcendens – vagy felkelő jegy – annak az állatövi jegynek felel meg, amelyik a születésünk pillanatában éppen fel...