Személyes horoszkóp

Abban a pillanatban, amikor ön megszületett egy világűrbeli objektum teljesen egyedi pozícióban helyezkedett el az égen, ami alapvetően meghatározta az ön személyiségét. Alul fontos információkat találhat meg a bolygókról, a Holdról és az Aszcendensről, valamint a pozíciójukról.

a10H37'b11E28°27'c12K10°12'd1e2f3B32'g4h5i6jJ25°45'7G31'C14°26'kF16°43'8D53'A11°05'lI20°16'9

11°05' l (k)

Az ön Nap jegye Halak

A A Nap: A temperamentumot határozza meg, valamint az identitást és azt ahogyan mások érzékelik önt, így ez az ön energiájának a forrása.

gama Psc RA:23H18m Dec:3°22' kappa Psc RA:23H28m Dec:1°21' lambda Psc RA:23H43m Dec:1°52' iota Psc RA:23H41m Dec:5°43' theta Psc RA:23H29m Dec:6°28' omega Psc RA:24H0m Dec:6°57' d Psc RA:24H21m Dec:8°17' delta Psc RA:24H50m Dec:7°40' epsilon Psc RA:25H4m Dec:7°59' mi Psc RA:25H31m Dec:6°14' v Psc RA:25H42m Dec:5°37' ksi Psc RA:25H54m Dec:3°16' Alrisha RA:26H3m Dec:2°50' Torcularis Septentrionalis RA:25H46m Dec:9°14' Kullat Nunu RA:25H32m Dec:15°26' fi Psc RA:25H15m Dec:24°40' sigma Psc RA:25H4m Dec:31°54' u Psc RA:25H20m Dec:27°21'

A csillagjegy a Jupiterrel és a Neptunusszal is kapcsolatban áll. A jegy szülöttei gyakran döntésképtelenek, és nagyon fontos, hogy gondoskodjanak róluk a gyermekkoruk során. Barátságosak, hihetetlenül érzékenyek és nagylelkűek. Nagy ambícióik és jól kiforrott igazságérzetük van. Élénk fantáziával bírnak, és főleg a saját álomvilágukban élnek. Minden érdekli őket, ami másokat néha zavarhat. Nagyon energikusak, amit mások félreérthetnek, és tévesen idegesnek és figyelmetlennek nézhetik őket.

A gyengeségük a határozatlanság és az alkalmankénti depresszió. Néha nagyon ambivalensek, ami kudarchoz vezethet. Nem tudják kontrollálni az érzéseiket, és bizonytalanok magukban, ha pedig valami nem az elképzeléseik szerint alakul, átadják magukat az elkeseredésnek. A dolgokra szkepticizmussal tekintenek, és általában nem elégedettek az eredménnyel. A sokoldalúságuk néha a bukásuk oka is, mivel lehetetlen számukra, hogy azt tegyék, amit akarnak, ami kisebbségi komplexushoz vezet. A Halak gyakran félreértett és meg nem becsült emberek.

A barátaik annyira fontosak számukra, hogy még a saját életüket is háttérbe helyeznék másoké miatt. Ha tehetnék, a barátok minden problémáját megoldanák, és enyhítenék a barátaik fájdalmát. A barátok problémái így a saját gondjukká is válnak. A házasságukban nem könnyű eleget tenni az igényeiknek, így nem is megbízhatóak.

Megbízható és jó alkalmazottak, ha megértik és bátorítják őket. Nyugodt hátterű munkahelyre és biztonságos légkörre van szükségük. Szeretik a szép és érdekes dolgokat, és jók a művészetekhez társuló szakmákban.

9°32' g (f)

Hold a Mérlegben

B A Hold: A szívre, a lélekre és a belső énre gyakorol hatást. A Hold befolyására félénkké és érzékennyé válunk.

Határozottan állíthatjuk, hogy a Mérleg Hold békés természet. Éppen ezért utálják ezek az emberek a kicsinyes viselkedést és faragatlanságot. Lázadnak bárminemű diszharmónia ellen (legyen szó párkapcsolatról vagy családról). Haragjuk is általában befelé irányul, mivel nem szeretnek nyilvánosan jelenetet rendezni.

Mély empátiás készséggel rendelkezik, képes a dolgokat mások nézőpontjából szemlélni. Támogatja a szabad vélemény nyilvánítást és tiszteli mások álláspontját; akkor is nagyon finoman fejezi ki magát, ha konfrontálódik egy vitában. Nem csoda, hogy remek csapatjátékos és nagyon jó barát.

Ki nem mondott vágya, hogy elismerjék érdemeit, sebezhetővé teszi. Ezért lesz ideges és bizonytalan olyan helyzetekben, ahol nem sikerül másokat felvidítania. Ilyenkor - noha magának is nehezen vallja be – aggódik jó hírnevéért.

10°12' d (c)

A Rák aszcendens

K Aszcendens: Meghatározza a belső kezdeti energiánkat, a világképünket és a dolgokkal kapcsolatos véleményeinket.

az eredmény típusának időpontjához és dátumához

14°26' k (j)

Merkúr a Vízöntőben

C Merkúr: Az intellektusra és az önkifejezési képességünkre gyakorol hatást; befolyásolja a kapcsolatokat és a személyiség fejlődést is.

A Merkúr a Vízöntőben általában szkeptikus, a világot tényszerűen szemlélő csillagállás. Ezek az emberek meghallgatják mások véleményét, de nem könnyű őket meggyőzni vagy befolyásolni. Szabadgondolkodók, és gyakran saját logikájukat is felülvizsgálják. Akkor is törekszenek az igazság felfedésére, ha az kellemetlen számukra. Makacsságuk már-már elviselhetetlen környezetük számára.

4°53' l (k)

Vénusz a Halakban

D Vénusz: Az érzelmeinkre gyakorol hatást, a szeretet és a kapcsolatokat szimbolizálja.

A Vénusz a Halakban csillagállás nagyon romantikus. Anélkül képes elcsábítani másokat, hogy bármit mondana vagy tenne. Nyitott az új élményekre, a flörthöz is megjön a kedve. Párkapcsolatban kissé bizonytalanná válhat, mert nehezen alakit ki stabil kötődést társával.

28°27' b (b)

Mars a Bikában

E Mars: A fizikai és mentális erőnkre gyakorol hatást, emellett a szexuális életet és egészséget is befolyásolja.

Az anyagi biztonság gyakorta prioritás azoknál, akiknél érvényesül a Mars hatása a Bikában. Szeretnek versengeni másokkal, kinek nagyobb a háza, drágább a kocsija, stb. Tipikus, hogy szeretnek mérhető eredményeket kapni munkájukban. Fontos Önnek, hogy a saját útját járja, nem hajlandó kompromisszumra.

16°43' k (j)

Jupiter a Vízöntőben

F Jupiter: A fejlődést és a találékonyságot szimbolizálja, de negatív hatást gyakorol a kockázatos üzleti vállalkozásokra és a szerencsejátékra.

Azok, akiknél a Jupiter a Vízöntő házában áll, progresszív gondolkodók és lenyűgözik őket a modern kor vívmányai. Hisznek benne, hogy mindenki saját sorsa kovácsa, sőt, a kisemberek is nagyszerű dolgokra képesek. Egyedüli hátrányuk, hogy nehezen tolerálják az övéktől különböző véleményt. Kiválóan beválhatnak műszaki területen, köszönhetően tudásuknak és reális gondolkodásuknak.

8°31' k (j)

Szaturnusz a Vízöntőben

G Szaturnusz: Általában az akadályok és a nehézségek felbukkanását vetíti előre; a hatására komollyá és visszahúzódóvá válunk.

A Szaturnusz a Vízöntőben más emberek iránti viszonyulásunkban mutatkozik meg leginkább. Képes felelősséget vállalni másokért, még akkor is, ha bizalmatlan irányukba. Betartja a szabályokat és udvariasan viselkedik. Lehet, épp ezért tartják olyan sokra a munkahelyén, hiszen a hozzáállásában keresve sem találni kivetnivalót. Jól ki jön a hatóságokkal és a munkaadójával egyaránt.

7°37' b (a)

Uránusz a Bikában

H Uránusz: A fejlődést és az új ötleteket szimbolizálja.

Ez a csillagállás – Uránusz a Bikában – nagyon makacs és elkötelezett lehet, míg a gyakorlatban igen újszerű, progresszív ez a kombináció. Az anyagi stabilitás most prioritást élvez életében, sőt a vágy, hogy biztos tőkével rendelkezzen, egészen türelmetlenné teszi.

20°16' l (k)

Neptunusz a Halakban

I Neptunusz: Önmagunk elvesztését és az identitásproblémákat szimbolizálja.

Amikor a Neptunusz a Halakban van, szilárdan áll saját házában. Ez jelentős spirituális erőket szabadíthat fel, így hite is megerősödhet. Mások rokonszenvesnek és nagyvonalúnak látják, noha nincs békében saját magával, bizonytalan identitását illetően. Ez a csillagállás kedvez a zenének, táncnak és más művészeteknek.

25°45' j (i)

Plútó a Bakban

J Plútó: Rendkívül fontos dolgokkal áll összefüggésben: halál, túlélés, tilalmak, igazságosság. A hatása hosszú ideig tartó.