Személyes horoszkóp

Abban a pillanatban, amikor ön megszületett egy világűrbeli objektum teljesen egyedi pozícióban helyezkedett el az égen, ami alapvetően meghatározta az ön személyiségét. Alul fontos információkat találhat meg a bolygókról, a Holdról és az Aszcendensről, valamint a pozíciójukról.

a8H41'bB15°44'D20°41'9A10°39'c10C23°24'E10°29'd11e12K54'f1g2h3iF20°38'4jG19°42'5J22°33'k6lI18°37'7

10°39' c (b)

Az ön Nap jegye Ikrek

A A Nap: A temperamentumot határozza meg, valamint az identitást és azt ahogyan mások érzékelik önt, így ez az ön energiájának a forrása.

1 Gem RA:6H5m Dec:23°16' Tejat Prior RA:6H16m Dec:22°30' Tejat Posterior RA:6H24m Dec:22°30' Mebsuta RA:6H45m Dec:25°7' v Gem RA:6H30m Dec:20°12' tau Gem RA:7H12m Dec:30°13' theta Gem RA:6H54m Dec:33°56' Castor RA:7H36m Dec:31°51' iota Gem RA:7H27m Dec:27°46' u Gem RA:7H37m Dec:26°52' Pollux RA:7H46m Dec:27°59' kappa Gem RA:7H45m Dec:24°21' Wasat RA:7H21m Dec:21°57' Mekbuda RA:7H5m Dec:20°33' Alhena RA:6H39m Dec:16°23' lambda Gem RA:7H19m Dec:16°31' Alzirr RA:6H46m Dec:12°53'

Az Ikrek szülöttei nagyon szeretnek új dolgokat megtanulni, ezért úgy tűnik, mindenről tudnak, még akkor is, ha a tudásuk nagy része felületes. Imádnak új dolgokat felfedezni, és ha találnak valamit, ami arra érdemes, odafigyelnek rá. Még ott is meglátják az értelmet, ahol más nem. Sem az ellenszenv, sem mások negatív megjegyzései nem tudják elkedvetleníteni őket attól, hogy új dolgokat fedezzenek fel. Az Ikrek figyelnek mások ellenvetéseire, de csak azért, hogy kialakítsák saját véleményüket. Mások véleménye nem feltétlenül fontos számukra, ezért nem erőltetik saját ötleteiket másokra. Néha flegmának tűnhetnek, de belül néha szörnyű stresszen mennek keresztül.

Sokat szenvednek az egyedülléttől, mert olyan érzésük van, mintha minden kicsúszna a kezeik közül. Az új emberekhez azonban nagyon könnyen és természetesen viszonyulnak. Kiváló emlékezettel bírnak, ami a tapasztalatokra és benyomásokra való emlékezést illeti. Nagyon veszélyes ellenfelek dialektikus készségeik, jó emlékezőtehetségük és hideg érzelmeik miatt. A legfontosabb számukra a szabadság és a szabadon való cselekvés, amit másoknak is lehetővé tesznek. A reménytelen helyzetben feladják, amikor már nyilvánvaló, ki a győztes.

Az Ikrek kimagaslóan teljesítenek a szócsatákban, de minden más harcot igyekeznek elkerülni. Nem szégyellik lefölözni maguknak a legjavát, ahogy a rágalmazástól vagy tisztességtelen viselkedéstől sem riadnak vissza.

Az Ikrek gyengesége az éretlenségük és nyugtalanságuk, mert bizonytalanok önmagukban, és nagyon sűrűn meggondolják magukat. Nem tudnak meggyőzni másokat, csak hangoztatják a véleményükat. Emiatt a többieknek meg kell hallgatniuk őket, és meg kell próbálniuk megérteni őket. Az életük valódi hullámvasút, tele hegyekkel és völgyekkel: a legjobb eredményt a csillagok kedvező állása esetén érik el. Ha a csillagok viszont nem állnak jó helyzetben, könnyen kisebbségi komplexusba eshetnek.

A kapcsolatok terén az Ikrek viszonylag rossz partnerek, mert az érzéseik nem túl mélyek. Gyakran párhuzamosan több kapcsolatuk is van, ezért olyan toleránsak. Rengeteg térre és szabadságra van szükségük, amit a partnereiknek is biztosítanak.

A karrier terén az instabilitás és felületesség következményei szemmel láthatók. Ez az oka, hogy nem vállalnak olyan hivatást, ami túlzott erőfeszítést vagy koncentrációt igényelne.

15°44' b (a)

Hold a Bikában

B A Hold: A szívre, a lélekre és a belső énre gyakorol hatást. A Hold befolyására félénkké és érzékennyé válunk.

A Bika Hold általában nyugodt és kiegyensúlyozott. Másrészről viszont elv vezéreltek, és gyűlölnek bármi nemű változást, akkor is, ha az szükséges és elkerülhetetlen. Nem csoda, ha mindent megtesz, hogy a komfort zónáján belül maradjon, ott ahol minden ismerős. Így védekezik a külső behatásokkal szemben, amiket az esetek többségében gyanúsan szemlél.

Kifejezetten kitartó tud lenni, ha akar valamit, ami határozott előnyökkel járhat. A kitartást partnereiben is keresi, mivel ezt a vonást olyan nagyra tartja. Stressz alatt hajlamos összezavarodni, leblokkolni és bezárkózni. Megeshet, hogy apatikussá, nemtörődömmé válik.

5°54' f (e)

A Szűz aszcendens

K Aszcendens: Meghatározza a belső kezdeti energiánkat, a világképünket és a dolgokkal kapcsolatos véleményeinket.

az eredmény típusának időpontjához és dátumához

23°24' c (b)

Merkúr az ikrekben

C Merkúr: Az intellektusra és az önkifejezési képességünkre gyakorol hatást; befolyásolja a kapcsolatokat és a személyiség fejlődést is.

A Merkúr a saját jegyében, ami az Ikrek, szilárd, okos a nyitott természetet eredményez. Kitartó jellemük beszédstílusukban is megmutatkozik, gyakran alapozzák tényekre mondandójukat. Éppen ezért meggyőzőnek tűnnek az amúgy szkeptikus emberek szemében is. Örömmel tölti el őket, ha új szavakat tanulnak, fejlesztik szókincsüket.

20°41' b (a)

Vénusz a Bikában

D Vénusz: Az érzelmeinkre gyakorol hatást, a szeretet és a kapcsolatokat szimbolizálja.

A Vénusz a saját jegyében, a Bikában nagyon erős, határozott, ahogy az emberek is azok a befolyása alatt. Biztosak a döntéseikben, és élvezik, mindazt, amit az élet nyújt. A nélkülözés nem az Ön kenyere, a maga teljességében akarja élvezni az életet, például ízletes lakomák, pezsgő éjszakai élet formájában. Gyakran kifinomultak az érzékei, különösen, ha tapintásról, vagy a vizuális szépség befogadásáról van szó.

10°29' d (c)

Mars a Rákban

E Mars: A fizikai és mentális erőnkre gyakorol hatást, emellett a szexuális életet és egészséget is befolyásolja.

Azok, akinél érvényesül a Mars hatás a Rákban, hajlamosak megkapni, amit akarnak. Igaz, a harcot csak akkor vállalják fel, ha a barátaikról, szeretteiről van szó. Ez a csillagaláásás nagyon törődő. Lehet, túlságosan bevonódik, ha olyan dolgokról van szó, amik sokat jelenteken Önnek.

20°38' i (⛎)

Jupiter a Nyilasban

F Jupiter: A fejlődést és a találékonyságot szimbolizálja, de negatív hatást gyakorol a kockázatos üzleti vállalkozásokra és a szerencsejátékra.

A Jupiter saját jegyében - a Nyilasban - felerősíti a befolyásolás képességét. Bizakodó és pozitív energiákat hoz, és erősíti az utazásra, idegen kultúrák megismerésére irányuló vágyat. Ennek az állásnak negatív hozadéka is van, az emberek gondtalanok, kicsinyesek lehetnek befolyása alatt. Élvezi a természetben töltött időt, valamint a tanulás, elmélkedés és szellemi gyarapodás is foglalkoztatja.

19°42' j (i)

Szaturnusz a Bakban

G Szaturnusz: Általában az akadályok és a nehézségek felbukkanását vetíti előre; a hatására komollyá és visszahúzódóvá válunk.

A Szaturnusz saját jegyében, a Bakban, olyan embert takar, aki fegyelmezett, engedelmes, felelősségteljes és sokra tartja kötelezettségeit. Jelenleg fontos Önnek a hagyomány. Makacsul tiszteli a tradíciókat, ugyanakkor szélsőséges helyzetben képes revideálni a véleményét. Főleg akkor, ha adott hagyomány már jócskán idejét múlta.

4°41' b (a)

Uránusz a Bikában

H Uránusz: A fejlődést és az új ötleteket szimbolizálja.

Ez a csillagállás – Uránusz a Bikában – nagyon makacs és elkötelezett lehet, míg a gyakorlatban igen újszerű, progresszív ez a kombináció. Az anyagi stabilitás most prioritást élvez életében, sőt a vágy, hogy biztos tőkével rendelkezzen, egészen türelmetlenné teszi.

18°37' l (k)

Neptunusz a Halakban

I Neptunusz: Önmagunk elvesztését és az identitásproblémákat szimbolizálja.

Amikor a Neptunusz a Halakban van, szilárdan áll saját házában. Ez jelentős spirituális erőket szabadíthat fel, így hite is megerősödhet. Mások rokonszenvesnek és nagyvonalúnak látják, noha nincs békében saját magával, bizonytalan identitását illetően. Ez a csillagállás kedvez a zenének, táncnak és más művészeteknek.

22°33' j (i)

Plútó a Bakban

J Plútó: Rendkívül fontos dolgokkal áll összefüggésben: halál, túlélés, tilalmak, igazságosság. A hatása hosszú ideig tartó.