Személyes horoszkóp

Abban a pillanatban, amikor ön megszületett egy világűrbeli objektum teljesen egyedi pozícióban helyezkedett el az égen, ami alapvetően meghatározta az ön személyiségét. Alul fontos információkat találhat meg a bolygókról, a Holdról és az Aszcendensről, valamint a pozíciójukról.

a11H52'E12°48'b12K13°57'c1d2e3f4B29°44'g5h6i7jJ24°56'8D29°51'G20'F10°10'A12°48'kC26°11'9lI19°17'10

12°48' k (j)

Az ön Nap jegye Vízöntő

A A Nap: A temperamentumot határozza meg, valamint az identitást és azt ahogyan mások érzékelik önt, így ez az ön energiájának a forrása.

Albali RA:20H49m Dec:-9°26' mi Aqr RA:20H54m Dec:-8°55' Sadalsuud RA:21H32m Dec:-5°30' Sadalmelik RA:22H7m Dec:0°-14' Ancha RA:22H18m Dec:-7°42' e Aqr RA:22H11m Dec:-11°29' iota Aqr RA:22H7m Dec:-13°47' sigma Aqr RA:22H32m Dec:-10°36' tau Aqr RA:22H50m Dec:-13°30' Skat RA:22H56m Dec:-15°44' c Aqr RA:23H10m Dec:-21°5' Sadachbia RA:22H22m Dec:-1°18' zeta Aqr RA:22H30m Dec:0°4' eta Aqr RA:22H36m Dec:0°-2' gama Aqr RA:22H53m Dec:-7°30' psi Aqr RA:23H17m Dec:-9°0' 94 Aqr RA:23H20m Dec:-13°22' b Aqr RA:23H24m Dec:-20°0'

A csillagjegy a Szaturnusz és Uránusz hatása alatt áll. A jegy szülöttei ezért motiváló, rugalmas és megértő emberek. A karakterük azonban némiképp ellentmondásos. Komolyak, ugyanakkor társasági lények. Ha jókedvükben vannak, nem okoz nekik problémát, hogy saját magukból csináljanak viccet. Ugyanakkor nagyon körültekintőek, megfontoltak, és pontosan fel tudják mérni a helyzetet, így nehéz őket megvezetni. Függetlenségre és szabadságra vágynak, ami néha az önbizalmuk elvesztéséhez vezet.

Leghőbb vágyuk, hogy a saját útjukat járják a saját szabályaik szerint, amik eltérnek a hagyományos értékrendtől. A csillagjegy szülöttei főként nyitott és makacs emberek, akik néha alávetik magukat mások befolyásának. Hála a lelkiismeretességüknek és nagylelkűségüknek, mindig készek segíteni, de feltűnésmentes és tartózkodó stílusban. Toleránsak mások életstílusával szemben. Különösen jó intellektuális képességeik vannak.

Gyengeségük, hogy képtelenek megvalósítani az ötleteiket, mivel hajlamosak gyakran megváltoztatni a saját véleményüket. Ezért van, hogy a viselkedésük néha megjósolhatatlan, de a hirtelen váltások is előre megfontoltak, mert a Vízöntők nem impulzív emberek. Gyakran válnak a depresszió áldozatává akár ok nélkül is, ami miatt hezitálni kezdenek, és a rossz döntéseik következtében eleshetnek a jó lehetőségektől.

A rugalmasságuknak köszönhetően könnyedén teremtenek kapcsolatot mindenkivel, és nem esik nehezükre a barátságaik fenntartása. Ezek a kapcsolatok később még igen fontosak lehetnek számukra, de a saját egyéniségüknél nem fontosabbak. Házasságukban hűséges és megbízható partnerek.

A Vízöntők nem hívei a kemény munkának, de kitartásuk és barátaik segítségének köszönhetően mégis sikeresek.

29°44' f (f)

Hold a Szűzben

B A Hold: A szívre, a lélekre és a belső énre gyakorol hatást. A Hold befolyására félénkké és érzékennyé válunk.

A Hold a Szűzben konstelláció nem a legvidámabb csillagállás. Ezek az emberek nehezen érvényesítik magukat, különösen, ha érzelmekről és spontán vallomásokról van szó. Elhanyagolja önmagát. Másrészről viszont nagyon figyelmes mások problémáival kapcsolatban és hatékonyan elégíti ki a környezetében lévők szükségleteit, gyakran a legapróbb részletekig.

Az intuíciós képessége nagyon erős a napokban, kedvesség és szerénység jellemzi. Ösztönösen aláveti magát másoknak, nem meglepő, hogy nem érzi jól magát vezető szerepben. Ugyanakkor független életvitelre és döntéshozatalra is képes, köszönhetően az érzelmi eltávolodás képességének, amiért a Hold a felelős. Egy másik pozitív aspektus, amit érdemes kiemelni, a pontosság és precizitás – minden feladatot, még a legkisebbet is, kitüntet teljes figyelmével. Ezt a fajta szorgalmat kisebb közösségi munkáknál nagyra értékelik.

13°57' c (b)

Az Ikrek aszcendens

K Aszcendens: Meghatározza a belső kezdeti energiánkat, a világképünket és a dolgokkal kapcsolatos véleményeinket.

az eredmény típusának időpontjához és dátumához

26°11' k (j)

Merkúr a Vízöntőben

C Merkúr: Az intellektusra és az önkifejezési képességünkre gyakorol hatást; befolyásolja a kapcsolatokat és a személyiség fejlődést is.

A Merkúr a Vízöntőben általában szkeptikus, a világot tényszerűen szemlélő csillagállás. Ezek az emberek meghallgatják mások véleményét, de nem könnyű őket meggyőzni vagy befolyásolni. Szabadgondolkodók, és gyakran saját logikájukat is felülvizsgálják. Akkor is törekszenek az igazság felfedésére, ha az kellemetlen számukra. Makacsságuk már-már elviselhetetlen környezetük számára.

29°51' j (i)

Vénusz a Bakban

D Vénusz: Az érzelmeinkre gyakorol hatást, a szeretet és a kapcsolatokat szimbolizálja.

Azok a személyek, akiknél érvényesül a Vénusz hatása a Bakban, kiegyensúlyozottak és a professzionálisak. A nők függetlenek, gondoskodnak magukról. Kapcsolatait és a szív ügyeit nagyon komolyan veszi. Hajlandó sok energiát fektetni a kapcsolataiba, ezért üzleti partnerként is népszerű lehet.

12°48' b (a)

Mars a Bikában

E Mars: A fizikai és mentális erőnkre gyakorol hatást, emellett a szexuális életet és egészséget is befolyásolja.

Az anyagi biztonság gyakorta prioritás azoknál, akiknél érvényesül a Mars hatása a Bikában. Szeretnek versengeni másokkal, kinek nagyobb a háza, drágább a kocsija, stb. Tipikus, hogy szeretnek mérhető eredményeket kapni munkájukban. Fontos Önnek, hogy a saját útját járja, nem hajlandó kompromisszumra.

10°10' k (j)

Jupiter a Vízöntőben

F Jupiter: A fejlődést és a találékonyságot szimbolizálja, de negatív hatást gyakorol a kockázatos üzleti vállalkozásokra és a szerencsejátékra.

Azok, akiknél a Jupiter a Vízöntő házában áll, progresszív gondolkodók és lenyűgözik őket a modern kor vívmányai. Hisznek benne, hogy mindenki saját sorsa kovácsa, sőt, a kisemberek is nagyszerű dolgokra képesek. Egyedüli hátrányuk, hogy nehezen tolerálják az övéktől különböző véleményt. Kiválóan beválhatnak műszaki területen, köszönhetően tudásuknak és reális gondolkodásuknak.

5°20' k (j)

Szaturnusz a Vízöntőben

G Szaturnusz: Általában az akadályok és a nehézségek felbukkanását vetíti előre; a hatására komollyá és visszahúzódóvá válunk.

A Szaturnusz a Vízöntőben más emberek iránti viszonyulásunkban mutatkozik meg leginkább. Képes felelősséget vállalni másokért, még akkor is, ha bizalmatlan irányukba. Betartja a szabályokat és udvariasan viselkedik. Lehet, épp ezért tartják olyan sokra a munkahelyén, hiszen a hozzáállásában keresve sem találni kivetnivalót. Jól ki jön a hatóságokkal és a munkaadójával egyaránt.

6°52' b (a)

Uránusz a Bikában

H Uránusz: A fejlődést és az új ötleteket szimbolizálja.

Ez a csillagállás – Uránusz a Bikában – nagyon makacs és elkötelezett lehet, míg a gyakorlatban igen újszerű, progresszív ez a kombináció. Az anyagi stabilitás most prioritást élvez életében, sőt a vágy, hogy biztos tőkével rendelkezzen, egészen türelmetlenné teszi.

19°17' l (k)

Neptunusz a Halakban

I Neptunusz: Önmagunk elvesztését és az identitásproblémákat szimbolizálja.

Amikor a Neptunusz a Halakban van, szilárdan áll saját házában. Ez jelentős spirituális erőket szabadíthat fel, így hite is megerősödhet. Mások rokonszenvesnek és nagyvonalúnak látják, noha nincs békében saját magával, bizonytalan identitását illetően. Ez a csillagállás kedvez a zenének, táncnak és más művészeteknek.

24°56' j (i)

Plútó a Bakban

J Plútó: Rendkívül fontos dolgokkal áll összefüggésben: halál, túlélés, tilalmak, igazságosság. A hatása hosszú ideig tartó.