Személyes horoszkóp

Abban a pillanatban, amikor ön megszületett egy világűrbeli objektum teljesen egyedi pozícióban helyezkedett el az égen, ami alapvetően meghatározta az ön személyiségét. Alul fontos információkat találhat meg a bolygókról, a Holdról és az Aszcendensről, valamint a pozíciójukról.

a6H27'b7c8d9e10C07'A41'E02'D13°41'f11B50'g12K11°24'h1iF15°10'2G14°08'jJ20°35'3k4lI17°33'5

8°41' f (e)

Az ön Nap jegye Szűz

A A Nap: A temperamentumot határozza meg, valamint az identitást és azt ahogyan mások érzékelik önt, így ez az ön energiájának a forrása.

v Vir RA:11H47m Dec:6°26' Zaniah RA:12H21m Dec:0°-45' Porrima RA:12H42m Dec:-1°32' Auva RA:12H56m Dec:3°19' Vindemiatrix RA:13H3m Dec:10°52' Heze RA:13H36m Dec:0°-41' tau Vir RA:14H2m Dec:1°28' 109 Vir RA:14H47m Dec:1°50' Spica RA:13H26m Dec:-11°15' kappa Vir RA:14H14m Dec:-10°21' Syrma RA:14H17m Dec:-6°5' Rijl al Awwa RA:14H44m Dec:-5°44'

A Szűz jegy a Merkúrral áll kapcsolatban. A jegy szülöttei kritikusak, racionálisak és gyakorlatiasak. Szeretik a precizitást és a rendet, és megvetik a hanyagságot és zűrzavart. Örökösen arra törekednek, hogy mindenről tudjanak. Szeretnek a lényegtelen részletekkel bajlódni, ezért nem látják a tágasabb kontextust, és nem tudják egymástól elkülöníteni a dolgokat. A helyes dolgokat azonban nagyon hamar meg tudják különböztetni a rossz dolgoktól. A pénzt imádják.

A Szűzek egyik gyengesége a kitartás hiánya, mert visszariadnak a túl sok akadálytól. Gyakran szenvednek önzéstől, bár eleinte szerénynek tűnnek, valójában tudják, mennyit érnek.

A kapcsolataikban nagyon érdeklődők más emberek iránt, és megpróbálják felfedni mások minden titkát, de ezt csupán kíváncsiságból teszik. A Szűz jegyében született emberek nagyon tartózkodók és szenvtelenek, ami másokat negatívan érinthet.

Ami a karriert illeti, nem teljesen független alkalmazottak vagy üzletemberek, de a saját feladataikat becsülettel végzik. Jó alkalmazottak, mert az olyan hibákat is észreveszik, amit mások nem. Mindent ki akarnak próbálni, és fontos számukra, hogy olyan gyakorlatiasan csináljanak mindent, amennyire csak lehet. Néha azt hiszik, senki más nem tud elvégezni egy feladatot náluk jobban. A Szűzek jók a szellemi munkában vagy a természettel kapcsolatos munkában.

6°50' g (f)

Hold a Mérlegben

B A Hold: A szívre, a lélekre és a belső énre gyakorol hatást. A Hold befolyására félénkké és érzékennyé válunk.

Határozottan állíthatjuk, hogy a Mérleg Hold békés természet. Éppen ezért utálják ezek az emberek a kicsinyes viselkedést és faragatlanságot. Lázadnak bárminemű diszharmónia ellen (legyen szó párkapcsolatról vagy családról). Haragjuk is általában befelé irányul, mivel nem szeretnek nyilvánosan jelenetet rendezni.

Mély empátiás készséggel rendelkezik, képes a dolgokat mások nézőpontjából szemlélni. Támogatja a szabad vélemény nyilvánítást és tiszteli mások álláspontját; akkor is nagyon finoman fejezi ki magát, ha konfrontálódik egy vitában. Nem csoda, hogy remek csapatjátékos és nagyon jó barát.

Ki nem mondott vágya, hogy elismerjék érdemeit, sebezhetővé teszi. Ezért lesz ideges és bizonytalan olyan helyzetekben, ahol nem sikerül másokat felvidítania. Ilyenkor - noha magának is nehezen vallja be – aggódik jó hírnevéért.

11°24' h (g)

A Skorpió Aszcendens

K Aszcendens: Meghatározza a belső kezdeti energiánkat, a világképünket és a dolgokkal kapcsolatos véleményeinket.

az eredmény típusának időpontjához és dátumához

6°07' f (e)

Merkúr a Szűzben

C Merkúr: Az intellektusra és az önkifejezési képességünkre gyakorol hatást; befolyásolja a kapcsolatokat és a személyiség fejlődést is.

A Szűz házában a Merkúr gyakran szkeptikus. Az ilyen ember próbál objektív maradni és a tökéletességre törekszik, ha az információk minőségéről van szó.

Köszönhetően perfekcionizmusának nem okoz gondot Ön számára a különböző helyzetek kezelése, legyen szó karrierről, vagy magánéletről egyaránt. Nehézséggel akkor szembesül, ha dilettánsokat kell tolerálnia, irányukba ellenségesen viselkedhet.

13°41' f (e)

Vénusz a Szűzben

D Vénusz: Az érzelmeinkre gyakorol hatást, a szeretet és a kapcsolatokat szimbolizálja.

Akiknél a Vénusz a Szűzben érvényesül, praktikus gondolkodású, szerény személyiségek. Ez a csillagállás befolyásolja azt is, milyen munkahelyi kapcsolatokat alakit ki. Kritikus hozzáállása szerencsére nem vesz el érzelmei intenzitásából. Állatszeretete is felerősödik.

9°02' f (e)

Mars a Szűzben

E Mars: A fizikai és mentális erőnkre gyakorol hatást, emellett a szexuális életet és egészséget is befolyásolja.

A Mars és Szűz együttes energiája kedvez a munkának. Hatalmas mentális kapacitása van, viszont az érzelmei korlátozottak. Mintha nem mozgatná meg semmi, ami kicsit is szentimentális. Általában alapos a munkájában, és a szerelemre úgy tekint, mint holmi kellemetlenségre, ami eltereli figyelmét jól kidolgozott tervéről.

15°10' i (⛎)

Jupiter a Nyilasban

F Jupiter: A fejlődést és a találékonyságot szimbolizálja, de negatív hatást gyakorol a kockázatos üzleti vállalkozásokra és a szerencsejátékra.

A Jupiter saját jegyében - a Nyilasban - felerősíti a befolyásolás képességét. Bizakodó és pozitív energiákat hoz, és erősíti az utazásra, idegen kultúrák megismerésére irányuló vágyat. Ennek az állásnak negatív hozadéka is van, az emberek gondtalanok, kicsinyesek lehetnek befolyása alatt. Élvezi a természetben töltött időt, valamint a tanulás, elmélkedés és szellemi gyarapodás is foglalkoztatja.

14°08' j (i)

Szaturnusz a Bakban

G Szaturnusz: Általában az akadályok és a nehézségek felbukkanását vetíti előre; a hatására komollyá és visszahúzódóvá válunk.

A Szaturnusz saját jegyében, a Bakban, olyan embert takar, aki fegyelmezett, engedelmes, felelősségteljes és sokra tartja kötelezettségeit. Jelenleg fontos Önnek a hagyomány. Makacsul tiszteli a tradíciókat, ugyanakkor szélsőséges helyzetben képes revideálni a véleményét. Főleg akkor, ha adott hagyomány már jócskán idejét múlta.

6°27' b (a)

Uránusz a Bikában

H Uránusz: A fejlődést és az új ötleteket szimbolizálja.

Ez a csillagállás – Uránusz a Bikában – nagyon makacs és elkötelezett lehet, míg a gyakorlatban igen újszerű, progresszív ez a kombináció. Az anyagi stabilitás most prioritást élvez életében, sőt a vágy, hogy biztos tőkével rendelkezzen, egészen türelmetlenné teszi.

17°33' l (k)

Neptunusz a Halakban

I Neptunusz: Önmagunk elvesztését és az identitásproblémákat szimbolizálja.

Amikor a Neptunusz a Halakban van, szilárdan áll saját házában. Ez jelentős spirituális erőket szabadíthat fel, így hite is megerősödhet. Mások rokonszenvesnek és nagyvonalúnak látják, noha nincs békében saját magával, bizonytalan identitását illetően. Ez a csillagállás kedvez a zenének, táncnak és más művészeteknek.

20°35' j (i)

Plútó a Bakban

J Plútó: Rendkívül fontos dolgokkal áll összefüggésben: halál, túlélés, tilalmak, igazságosság. A hatása hosszú ideig tartó.