11.5. 2015

A bolygók asztrológiája

>> Bolygók

Az asztrológia az űrben lejátszódó folyamatokkal és az égitestekkel foglalkozó tudományág. A fő fókuszban a bolygók, a Hold, a Nap és más csillagok mozgása áll, valamint az, hogy az események milyen hatással vannak a Földön történő eseményekre. A nagy hagyományú tudományos megközelítés neve egy ősi görög szóból, az astronból származik, ami csillagot, a logos pedig tudományt jelent.

A bolygók asztrológiája

A csillagjóslás nem determinista tudomány. Ez azt jelenti, nem áll mögötte következetes logika, ahogy az pl. a matematikára jellemző. Az asztrológia csak trendekkel és tendenciákkal foglalkozik. Azáltal, hogy megmagyarázzuk és megértjük a múlt és a jelen jelenségeit, bejósolhatjuk az eljövendőket is. Az égi események befolyása mérhető az emberi pszichére, a testre, az egyéni egészségre, sőt, a világ globális történéseire nézve is.

Történelem

Az ősi időktől kezdve az asztrológia közel minden kultúrában megjelent valamilyen formában. A csillagok vizsgálgatása mindig azon emberek jellemző tevékenysége volt, akik megértették a természetben végbemenő folyamatokat is. Így ami egyszerű napfogyatkozást jelentett egy tanult ember számára, az ijesztő lehetett a tanulatlan nép fia számára.

Már Arisztotelész foglalkozott az űr modelljével, a gondolatai pedig erről egészen az ókorig fenn is maradtak. A keresztény módszertan miatt néhány területen az asztrológiát törvénytelen tudománynak bélyegezték. Az olasz reneszánsz jelentős változást hozott. Két zászlóvivőt meg is kell említenünk, akik a tudomány nagyhatású mesterei voltak: Sigmund Freud és C. G. Jung.

A csillagok állása és az együttállások

A csillagállás a horoszkópok értelmezésének egyik legfontosabb szempontja. Mit jelent ez valójában? Egy csillagállást úgy képzelhetsz el, mint két csillag és a Föld által bezárt szöget, amelyben a Föld mindig felül foglal helyet.

Azon szögeket, amik oszthatók hárommal, hattal vagy hússzal, pozitív állásoknak tekintjük. Azokat azonban, amelyek tizennéggyel vagy nyolccal oszthatunk, általában negatívnak. Ezek az asztrológia szabályainak példái.

Különleges esetben, amikor két csillag nulla fokos szöget zár be a Földdel, együttállásnak nevezzük. Ezen kívül a derékszögek tekinthetők ideális eltérésnek. Az ideális együttállás tehát az, ha a szögek derékszöget zárnak be, vagy ha nulla fokos szöget. A derékszögeknek ez alapján 90 fokot kellene bezárniuk, de ilyen precizitás ritkán fordul elő. Leggyakrabban 85 és 95 fok között vannak.

A Nap

A Nap a naprendszerünk központja. Energia- és fényforrás, így maga az élet forrása is. A csillag a magabiztosság, nagylelkűség és vendégszeretet elősegítője. A negatív jegyek közé a kicsapongás és a büszkeség tartoznak. A Nap emellett a napi időnk lefolyásának meghatározója, valamint az Oroszlán csillagjegyet is ez az égitest befolyásolja. A Nap szimbolizálja az apával és a férfiakkal való kapcsolatainkat, illetve azt, hogy határozottak és magabiztosak vagyunk-e, vagy sem.

A Hold

A Hold az éjszaka és a Rák csillagjegyének ura. A Föld természetes műholdja, ami ciklusaival számtalan befolyással bír a Föld életére. Pozitív tekintetben a személyes népszerűség jele, különösen olyan munkakörnyezetben, ahol rengeteg társas interakció van – így a doktorok, pszichológusok vagy színészek esetében. Negatív hatása van az olyan szakmákra, mint a taxisofőr vagy futár. A Hold hatása leginkább a gyerekkorunkra, családunkkal és anyánkkal való kapcsolatainkra van befolyással.

A Merkúr

A Naphoz legközelebb álló bolygó a Szűz és az Ikrek életét befolyásolja. Egyaránt hat az intelligenciánkra, valamint nyelvi és kommunikációs készségeinkre. A Merkúr híd a tudatos és a tudattalan között. Befolyásolja a kommunikációt, így a nyelv- és arcizmokat, valamint a hangszalagokat. A Merkúr a testvérkapcsolataink és a legközelebbi családtagjainkkal való kapcsolatok szimbóluma.

Vénusz

A Vénusz leginkább a Mérleg és Bika jegyeket uralja. Szeretetet és kapcsolatokat kínál. Általánosságban véve minden szépség és jómód szimbóluma, különösen az egészség és a jóllét terén. A Vénusz felel a gerincoszlopért, az egész gerincterületért, valamint a kardio-vaszkuláris rendszer jobb átjárhatóságáért is. Befolyásolja a pénzügyekkel és az ingatlanokkal kapcsolatos hozzáállásunkat.

Mars

A horoszkópokban a Mars a testi energiát, erőt és akaratot jelképezi. A legerősebb hatással a Kosra és a Skorpióra van. Ha a bolygó például közelebb esik a Földhöz, az nyugtalanságot, sőt, akár zsémbeskedést is hozhat személyiségünkre. A Mars saját magunk támogatásának elősegítője. Felerősíti a bátorságot és a kezdeményezőkészséget. A szexuális energia és a másik nemmel való kapcsolat szimbóluma is.

Jupiter

A Jupiter uralja a Halakat és a Nyilast. A jóság, jólét, pozitív fejlődés bolygója. Arra inspirál minket, hogy felismerjük a fontos lépéseket az életben, amelyek során fontos élettapasztalatokra tehetünk szert. Mellénk áll, és bátorít, hogy a saját utunkat járjuk az életben. Azonban negatív irányban is befolyásolhat bennünket, így felel a kockázatvállalásért, a szerencsejátékért, és a veszélyesen merész természetért is.

Szaturnusz

A Szaturnusz fontos helyzetet tölt be. A befolyása segít, hogy komolyan és konzervatívak legyünk. A bolygó leginkább a Vízöntőre és a Bakra van hatással. A végzet jele, leginkább szociális nézőpontból. A hozzáállásunkat a karrierünk felé mozdítja el, és a személyes növekedéshez szükséges nélkülözhetetlen élmények megszerzésére sarkall minket.

Uránusz

A Vízöntőkre az Uránusz is hatással van. Ezt 1781-ben fedezték fel, azóta a bolygó az intellektus és a találmányok szimbóluma. A feltalálók reformerek, tudósok és az elektronika iránt érdeklődők pártfogója. Az Uránusz a kísérletezéshez, kreativitáshoz és eredetiséghez való hozzáállásunk jelképe.

Neptunusz

A Neptunuszt nem ismerték 1846-ig. Az energiáját tekintve a Halakkal áll kapcsolatban. Befolyásolja a fantáziánkat, sőt, még paranormális eseményeket is, ami problémás lehet, ha a bolygó éppen negatív helyzetben van. Felerősíti a szerelmi, romantikus és divat iránt érzett vágyakat.