Bolygók

Az aktuális dátumok mellett csillagászati dátumok is megtalálhatók a dátumok az asztrológiában táblázatban

12aH20°33'K28°12'1b2c3d4e5f6gF21°11'7h8iG21°25'C45'A11°13'9jJ16°44'10kB17°40'D27°59'E52'I45'11l
22s57' A Nap a Bakban j 11°13' (i)
14s07' B Hold a Vízöntőben k 17°40' (j)
20s18' C Merkúr a Bakban j 2°45' (i)
13s29' D Vénusz a Vízöntőben k 27°59' (k)
8s40' E Mars a Halakban l 9°52' (k)
7s04' F Jupiter a Mérlegben g 21°11' (f)
21s52' G Szaturnusz a Nyilasban i 21°25' (⛎)
7n28' H Uránusz a Kosban a 20°33' (l)
8s42' I Neptunusz a Halakban l 9°45' (k)
21s22' J Plútó a Bakban j 16°44' (i)
K az eredmény típusának időpontjához és dátumához

Személyes horoszkóp

A Nap

Az asztronómia fogalomtárában a Nap a csillagrendszer középpontja. A Nap teszi lehetővé a földi életet, mivel fénnyel...

A Hold

A Hold elsősorban szívünkre és lelkünkre van hatással. Az asztrológiában a Hold tükre a Napnak, ellenpólusa énünk azo...

Merkúr

A Merkúr a legkisebb bolygó, az, amelyik a legközelebb van a Naphoz. Mozgása nagyon közel van a Naphoz, ezért is jele...

Vénusz

A csillagászat ősidők óta számol a Vénusszal, mivel ez a bolygó napnyugta alatt szabad szemmel is látható volt. A Vén...

Mars

Az asztronómiában a Mars a második legkisebb bolygó, egyben az utolsó az úgynevezett belső bolygók közül. A Marsnak m...

Jupiter

A Jupiter az ötödik legtávolabbi bolygó a Naptól és egyben a legnagyobb is. Szintén ez a bolygó az első, ami nem rész...

Szaturnusz

Csillagászati értelemben a Szaturnusz a második legnagyobb bolygó naprendszerünkben. Gyűrűinek köszönhetően, kétségkí...

Uránusz

Az asztrológiában az Uránuszt gyakran összefüggésbe hozzák az új ötletekkel. Felfedezést, innovációt, technikai fejőd...

Neptunusz

A Neptunusz bolygót 1846-ban fedezték fel. Az asztrológiában a Neptunuszra úgy tekintünk, mint a kötöttségek nélküli ...

Plútó

A Plutót 1930-ban fedezték fel, és kezdetben naprendszerünk bolygójaként tartottuk számon. Később azonban lefokozták,...

Aszcendens

Az aszcendens – vagy felkelő jegy – annak az állatövi jegynek felel meg, amelyik a születésünk pillanatában éppen fel...

 

kapcsolatFacebook